ЮНИМЕД ИНТЕРНЕЙШНЛ ЭМНЭЛГИЙН НЭРЭМЖИТ

НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ИХ ЭМЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН

ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР – 2017

medical team unimed international hospital тэтгэлэгт хөтөлбөр эмч нарийн мэргэжил

Нэг.Зорилго

 “Юнимед Интернейшнл” ХХК-ийн 20-н жилийн ойн хүрээнд зориулж энэхүү тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зарлаж байгаа бөгөөд нарийн мэргэжлийн эмч нарын мэдлэг, ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх, чин хүсэл эрмэлзлэлийг нь дэмжих зорилготой.

Дэлгэрэнгүй